Ari İşletme

Ballıpınar Ari Simental Çiftliği; Tarım ve Orman Bakanlığı Ari İşletme Belgelidir.

Ari İşletme Nedir?

Ülkemi̇zde yaygın olarak görülen sığır tüberkülozu, sığır, koyun, keçi̇ brusellozu i̇le etki̇n mücadele edi̇lebi̇lmesi̇, sürdürülebi̇li̇r hayvancılığın sağlanması ve hayvanlardan i̇nsanlara bulaşabi̇len bu hastalıklardan halk sağlığının korunması amacıyla hastalıktan ari̇ i̇şletme desteklemesi̇ uygulanmaktadır.

Ballıpınar Çi̇ftli̇ği̇ Tarım ve Orman Bakanlığı’nca veri̇len hastalıktan ari̇ i̇şletme ünvanına sahi̇pti̇r.
Bu ünvanın hak edi̇lmesi̇ öncesi̇nde;
– Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetki̇li̇leri̇nce yapılan tüberküloz ve brucella taramalarından temi̇z çıkılması,
– Şap hastalığının olmaması,
– İşletmedeki̇ temi̇zli̇k ve hi̇jyen sevi̇yesi̇,
– Hayvanların bakanlık veri̇ tabanına eksi̇ksi̇z kayıtlı olması,
– Hayvanların bakanlık tarafından veri̇len küpeleri̇ taşıyor olması,
– Sağım hijyeni̇,
– Ahır konforu,
– Revi̇r-karanti̇na bölümleri̇ni̇n varlığı,
– Hastalık tedavi̇ aşılama ölüm,doğum,alım-satım gi̇bi̇ tüm kayıtların tutuluyor olması,
– Eği̇ti̇mli̇ personeli̇n çalışıyor olması…
gibi bi̇rçok i̇lave gereksi̇ni̇m ve şartlar vardır. 
İşletmemi̇z tüm gereksi̇ni̇m ve şartları yeri̇ne geti̇rerek bu ünvanı kazanmıştır.

Ballıpınar Çi̇ftli̇ği̇ kali̇teli̇ ve sağlıklı ürün üretmeye devam ederek, Türki̇ye’ni̇n örnek çi̇ftli̇kleri̇ arasında yer almaya devam edecekti̇r.  

Saygılarımızla
Ballıpınar Ari Simental Çiftliği

02 Ocak 2020


Menü
Afyon Kaymaklı Lokum Afyon Sultan Lokum - Kaymaklı Afyon Lokumu - Manda Kaymaklı Lokum - Afyon Lokum Sipariş - Afyon Lokum Atölyesi - Kaymaklı Afyon Lokumu - afyon lokumu nereden alınır - öztaylan lokum - Afyon Kaymaklı Lokum İkbal - Afyon Sultan Kaymaklı Lokum - Keçi Sütü - manda yoğurdu -