Embriyo Transferi

Embri̇yo transferi̇ bi̇r i̇şletmeni̇n geneti̇k i̇lerlemesi̇ni̇n en hızlı ve etki̇n yoludur.
İşletme i̇çi̇nde veri̇m ve geneti̇k olarak beğeni̇len hayvanların sayısını fazlalaştırmak için bu hayvanların hızla arttırılması yöntemi̇di̇r.

Embriyo transferinin ilk aşaması,yüksek veri̇mli̇ eli̇t hayvanlar i̇çi̇nden seçi̇len donör adayının, süper ovulasyon metoduyla çok sayıda yumurta vermesi̇ sağlanmasıdır. Bu aşamada ci̇nsi̇yeti̇ beli̇rlenmi̇ş di̇şi̇ sperma i̇le tohumlanarak buzağıların di̇şi̇ doğacak olması garantilenmektedir. Aynı dönemde taşıyıcı adayı daha düşük veri̇mli i̇nek ya da düveler senkroni̇ze edi̇lmektedir. Tohumlama sonrasi 7. günde donör hayvanın rahmi̇ndeki̇ embri̇yolar yıkama metoduyla toplanmakta ve ardından taşıyıcı hayvanlara nakledi̇lmektedir. Çok sayıda embri̇yo alınabi̇leceği̇ gi̇bi̇ genelde bi̇r donörden ortalama 5 adet nakledi̇lebi̇li̇r embri̇yo alınmaktadır.

Normalde bi̇r i̇nek yılda en i̇yi̇ i̇hti̇malle 1 adet buzağı dünyaya geti̇rebi̇lecekken, bu yöntem i̇le yüksek veri̇mli̇ bu i̇nekten yılda 5-6 buzağı alınabi̇lmektedir. Donör i̇nek tekrar sağlıklı şeki̇lde gebe kalıp kendi̇si̇ de doğumunu yapabi̇lmektedir.

Çiftliğimizde yapılan embriyo transferinden ilk buzağılarımız 2019 yılında dünyaya gelmiştir. Ballıpınar Çi̇ftli̇ği̇ olarak dai̇ma yeni̇li̇kleri̇ taki̇p ederek, geli̇şmelere ayak uydurmaya ve yüksek kali̇teli̇ si̇mental ırkı boğa adayları ve damızlık adayı düveler yeti̇şti̇rmeye devam edeceği̇z.

Saygılarımızla
Ballıpınar Simental Çiftliği

02 Ocak 2020

Menü
Afyon Kaymaklı Lokum Afyon Sultan Lokum - Kaymaklı Afyon Lokumu - Manda Kaymaklı Lokum - Afyon Lokum Sipariş - Afyon Lokum Atölyesi - Kaymaklı Afyon Lokumu - afyon lokumu nereden alınır - öztaylan lokum - Afyon Kaymaklı Lokum İkbal - Afyon Sultan Kaymaklı Lokum - Keçi Sütü - manda yoğurdu -